Preguntes més freqüents

És necessari patentar?

L'opció de patentar permet la protecció de les invencions convertint-les en Patrimoni de l'empresa. Els secrets industrials poden constituir una alternativa a les patents si la invenció consisteix en un procediment (per exemple, un procediment de fabricació). Però els secrets industrials poden filtrar-se i, si això passa, no hi ha cap protecció.

Cal tenir present que una vegada una invenció ha estat divulgada, encara que sigui pel seu propi inventor, ja no pot ser patentada.

La patent concedeix el dret a evitar que tercers explotin comercialment una invenció sense autorització del seu titular.

Per a què serveix una marca?

Una marca és útil per individualitzar productes i serveis, indicant als consumidors l'origen empresarial dels mateixos. Això permet associar la qualitat dels productes associats amb la marca i, finalment, realitzar i reforçar la funció publicitària.

El registre de marca o logotip atorga sobre el mateix un dret exclusiu

¿Quina és la diferència entre una marca i un nom comercial?

El nom comercial és el signe o denominació que identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

En canvi la marca està associada no únicament a una empresa sinó a un producte o línia de productes. Tot i que pot utilitzar-se un mateix literal per un nom comercial i per a una marca, aquesta última ofereix més possibilitats de caracterització en permetre colors, gràfics, etc.

Què és la Marca Comunitària?

La Marca Comunitària és un registre de signe distintiu, que ha de poder ser objecte de representació gràfica: paraules, noms de persones, dibuixos, lletres, xifres, la forma o presentació d'un producte.

És un registre únic, unitari, que es demana i és concedit per a tots els territoris de la Unió Europea.

Un disseny (disseny comunitari) és igual que una patent?

La figura registral del Disseny està concebuda per a la protecció de la forma exterior en el seu conjunt, o una part, d'un producte, essent inventiu i registrable quan incorpora singularitat i es distingeix dels precedents. El que es protegeix és allò capritxós i fruit de la creativitat del dissenyador, no els aspectes forçats per la funcio de l'objecte.

Per la seva banda, una patent o invenció es centra a la novetat funcional (utilitat) incorporada a un producte. Els detalls de forma capritxosos solen ser irrellevants en la patent a diferència del disseny on són allò essencial.

Què és la PCT?

El sistema PCT (Patent Cooperation Treaty) ofereix nombrosos avantatges als sol·licitants internacionals en diversos països. La sol·licitud internacional o sol·licitud PCT pot considerar-se inicialment presentada en tots els països del món (els adherits al Sistema PCT que són la majoria), beneficiant-se d'un procediment inicial d'Examen Tècnic comú i postergant en el temps, per al sol·licitant, la decisió de a quins països finalment es desitja efectuar el registre

La fase posterior o Fase Nacional obliga decidir els països o regions on es desitja efectuar el registre, traslladant l'expedient des del sistema PCT a cada país. La tramitació a cada país precindeix, en molts casos, d'un Examen Tècnic que ja s'ha efectuat en la PCT, estalviant la multiplicació de l'aspecte més costós de la tramitació d'una patent

Que és la patent Europea o EPO?

La OEP (EPO en anglès) són les sigles de l'Oficina Europea de Patents, responsable de la patent europea. El conveni EPC (European Patent Convention) és un acord regional que crea una modalitat registral híbrida, la patent europea, que és una entitat en si mateixa i pot ser anul·lada i / o impugnada directament, però la protecció efectiva la atorga les validacions en els respectius països que són en tot equivalents a una patent nacional: llengua, taxes, procés d'infracció o d'anul·lació, etc.

Que és la patent Europea d'efecte unitari o patent europea Unitària?

A diferència de la patent EPO que ha de validar a cada país, la patent europea unitària és una patent europea amb efectes en tots els països adherits.

Espanya i Itàlia no s'han adherit a la patent unitària europea. Espanya, a més, tampoc ha subscrit la regulació de les qüestions processals derivades d'aquesta patent unitària. Polònia i Bulgària tampoc han subscrit dit tractat internacional sobre el seu tractament processal.

Aquesta modalitat encara no ha entrat en vigor a l'espera de que l'aprovin un nombre suficient de països de la UE, cosa que s'espera pel voltant de 05/2017