Notícies

Nova Llei de patents

En vigor des de 01.04.2017

Des d'1 de Abril de 2017 ha entrat en vigor una nova llei sobre Patents.

Llegir notícia

Patents

Examen substantiu obligatori (articles 39-40).

Desapareix l'actual procediment de concessió optatiu "sense examen". S'estableix un únic procediment de concessió amb examen substantiu de patentabilitat, que inclou un examen de novetat i d'activitat inventiva. Com a resultat d'aquest examen substantiu, una sol·licitud de patent pot ser concedida, en la versió original o en una versió modificada pel sol·licitant, o bé podrà ser denegada.

Oposició postconcessió(article 43).

El procediment d'oposició passa a ser postconcessió. El termini per a la presentació d'oposicions és de sis mesos a partir de la publicació de la concessió de la patent en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI).

Desapareix la patent d'addició.

Desapareix la figura de la "patent d'addició", que en la Llei 11/1986 permetia afegir formes de realització o perfeccionaments a una patent concedida i en vigor sense necessitat de complir amb el requisit d'activitat inventiva. Aquesta possibilitat no existeix en la nova llei.

Models d'utilitat

Novetat absoluta (article 138).

Desapareix el requisit de "novetat nacional" establert a la Llei 11/1986. El requisit de novetat passa a ser el mateix que per a les patents (novetat absoluta).

Actividad inventiva reduïda (article 140).

Es manté el requisit de menor activitat inventiva que establia la Llei 11/1986 (el nivell d'activitat inventiva exigit a un model d'utilitat és menor que el que s'exigeix a una patent).

Invencions protegibles per un model d'utilitat (article 137).

S'inclouen els productes com invencions protegibles per un model d'utilitat, però excloent les invencions relatives a matèria biològica i les substàncies i composicions farmacèutiques. Es manté l'exclusió referent a les invencions de procediment.

Obligació d'obtenir un informe sobre l'Estat de la Tècnica per a poder exercir accions (article 148).

La tramitació d'una sol·licitud de model d'utilitat no inclou una recerca d'antecedents ni un examen substantiu de patentabilitat. No obstant això, per a l'exercici d'accions relatives als drets d'exclusiva derivats d'un model d'utilitat és necessari haver obtingut o sol·licitat prèviament un informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET). Es tracta del mateix IET que és realitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a les sol·licituds de patents. L'IET realitzat per a un model d'utilitat és notificat al peticionari i posat a disposició del públic per l'OEPM.

INTA reunió anual a Barcelona

20-24 Maig 2016

Canela Patentes y Marcas com a membre de l'INTA també estarà present en aquesta fira. Estarem des de 22 de Maig al 24 al Punt de Trobada 1.

L'esdeveniment de marques més gran i més àmpliament concorregut del món!

Llegir notícia.

La Reunió Anual segueix creixent! No és estrany que, amb més de 9.500 participants de més de 140 països, la Reunió Anual de l'any passat va ser la més gran fins a la data i es promociona entre els assistents com la conferència anual més valuosa i rendible per als professionals de marques.